HemVi utförBalkongrenovering

Balkongrenovering

Balkongen erbjuder ett enormt mervärde under sommarhalvåret och därför är den för de flesta en viktig del av bostaden. Men balkonger i behov av renoveringar eller lagningar är varken trygga eller speciellt inbjudande och kan dessutom värdeminska fastigheten.

Med en korrekt utförd renovering kan större och därmed dyrare reparationer längre fram förebyggas.  Och en påbörjad vittring eller skador i form av sprickor eller avskalningar försämrar snabbt balkongen.

 

Balkkonsolerade balkonger

En balkkonsolerad balkong bärs, till skillnad från en fribärande balkong, upp av ett anfang på fasaden men primärt av stålkonsoller som är förankrade på varierande djup i fastighetens valv.

Balkkonsolerade balkonger är normalt utförda som 2-skikt, dvs. en konstruktionsbetongdel har gjutits mellan balkar och upp till dess ovankant och droppbleck har sedan monterats längs fria kanter och det hela har avslutats med tätskikt. Över detta ligger en överyta av betong eller gjutasfalt.

Problemen som oftast uppstår på dessa 2-skiktsbalkonger har till grund att tätskikten och/eller droppblecken är uttjänta. Följaktlige finner vatten och fukt vägen in mellan balkar och betong och rostangrepp uppstår på balkarnas insidor. Det är svårt att bedöma hur allvarliga skadorna är på balkar utan att frilägga balken först. Här bör kunnig konsult rådfrågas om åtgärdsplan.

När vi renoverar dessa balkonger är vår rekommendation att gjuta om till 1-skiktsplattor med en utkragad droppnäsa där ovansida på balkar bäddas in i betong. Då blir droppbleck och tätskikt överflödigt, vilket dessutom gör det till en bättre ekonomisk lösning än 2-skiktsbalkonger.

 

Konsolarmerade balkonger

När det kommer till konsolarmerade balkonger ser infästningarna annorlunda ut. Dessa balkonger bärs upp av armering som förankrats i fastigheten.

En konsolarmerad balkong bör ha en livslängd på ca 50 år. Det som begränsar livslängden är till största delen s.k. karbonatisering, d.v.s. att koldioxiden i luften gradvis försämrar betongens PH-värde och således försämrar betongens vattenavvisning. Ofta är betongens täckskikt på armeringen för tunn, och p.g.a. karbonatisering kan det bli aktuellt med reparationer av balkongen trots att balkongens kondition i övrigt är god.

Reparationer kombineras med fördel med någon typ av beläggning för att ytterligare förlänga balkongens livslängd. Läs mer under betongytskikt

Go to top