HemVi utförBetongytskikt

Betongytskikt

Genom att underhålla och förvalta balkongerna och terrasserna kan ni på ett både tryggt och ekonomiskt sätt förlänga livslängden på balkongen. Detta kan bland annat göras med hjälp av olika typer av beläggningar, dock krävs det att balkongen eller terrassen fortfarande har lång teknisk livslängd kvar, t.ex. då en del armeringsjärn har för lite täckskikt.

I dessa fall går vi över hela balkongen och bilar bort lös eller skadad betong, kapar järn och lagar med polymerförstärkt material och behandlar slutligen med ett ytskikt som lämpar sig bäst för just för era betongytor.

Terrasser på tak och burspråksterrasser med läckage där brunnar inte är orsaken kan också vara lämpliga kandidater för någon form av ytbehandling. 

Det finns flera produkter i olika prisklasser och med olika slitstyrka, för alla tänkbara behov. Även utseende och textur finns i flera alternativ.

Vi har utbildning enligt AFS 2005:18 för behörighet att utföra fogfria golv.

 

Go to top