HemVi utförTerasser

Terasser

Vi har lång erfarenhet av terrasser, kungsaltaner och burspråksbalkonger och har därför utvecklat stabila lösningar och system för alla ytor som ligger över torra utrymmen. Det ställs väldigt höga krav på tätskikt och plåtarbeten när det gäller dessa ytor och därför läggs våra tätskikt enbart av certifierad personal och i enlighet med Riktlinjer – inbyggda tätskikt 2013

 

Go to top